Хоме
Дома  >  COBISS3  >  Преод на COBISS3/Каталогизација
COBISS3
Инсталација

Корисничкиот интерфејс првиот пат се инсталира преку интернет.

  1. Проверете дали на вашиот компјутер е инсталиранта препорачаната верзија на Java.
  2. Aко е потребна инсталација или ажурирање на последната верзија на Javа кликнете:
  3. Инсталирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на копчето instaliraj korisnički interfejs COBISS3 до вашата институција или библиотека.
  4. Активирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на кратенката до работната површина).
COBISS3 - Преод на COBISS3/Каталогизација
Бр. Назив Место Акроним Инсталација
Академија за судии и јавни обвинители, Скопје Скопје АСЈО instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Државен завод за статистика, Скопје Скопје ДЗС instaliraj korisnički interfejs COBISS3
ФЕИТ/МФС-Библиотека, Скопје Скопје ФЕИТМФ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Градска библиотека 'Борка Талески' Прилеп Прилеп ГБПП instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Градска библиотека 'Брака Миладиновци', Скопје Скопје ГБСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Инст. за социол. и полит. правни истражувања, Скопје Скопје ИСППИ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Библиотека 'Кочо Рацин', Тетово Тетово КРТЕ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје Скопје МАНУ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
НУ-Универзитетска библиотека 'Гоце Делчев', Штип Штип НБГДСТ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Народна банка на Република Македонија, Скопје Скопје НБРМ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3
НУ Универзитетска библиотека 'Св.Кл.Охридскѝ, Битола Битола УББИТ instaliraj korisnički interfejs COBISS3