COBISS
Дома  >  COBISS3 - Инсталација  >  Преод на COBISS3/Каталогизација
COBISS3 - Инсталација
Инсталација

Корисничкиот интерфејс првиот пат се инсталира преку интернет.

  1. Проверете дали на вашиот компјутер е инсталиранта препорачаната верзија на Java.
  2. Aко е потребна инсталација или ажурирање на последната верзија на Javа кликнете:
  3. Инсталирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на копчето instaliraj korisnički interfejs COBISS3 до вашата институција или библиотека.
  4. Активирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на кратенката до работната површина).
COBISS3 - Преод на COBISS3/Каталогизација
Бр. Назив Место Акроним Инсталација
Државен завод за статистика, Скопје Скопје ДЗС instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Инст. за социол. и полит. правни истражувања, Скопје Скопје ИСППИ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје Скопје МАНУ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Народна банка на Република Македонија, Скопје Скопје НБРМ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3