Хоме
Дома  >  COBISS3  >  Преод на COBISS3/Каталогизација
COBISS3
Инсталација

Корисничкиот интерфејс првиот пат се инсталира преку интернет.

  1. Проверете дали на вашиот компјутер е инсталиранта препорачаната верзија на Java.
  2. Aко е потребна инсталација или ажурирање на последната верзија на Javа кликнете:
  3. Инсталирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на копчето instaliraj korisnički interfejs COBISS3 до вашата институција или библиотека.
  4. Активирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на кратенката до работната површина).
COBISS3 - Преод на COBISS3/Каталогизација
Бр. Назив Место Акроним Инсталација
Државен завод за статистика, Скопје Скопје ДЗС instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Градска библиотека 'Брака Миладиновци', Скопје Скопје ГБСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Инст. за социол. и полит. правни истражувања, Скопје Скопје ИСППИ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје Скопје МАНУ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Народна банка на Република Македонија, Скопје Скопје НБРМ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
НУБ 'Св. Климент Охридски', Скопје Скопје НУБСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3