Хоме
Дома  >  COBISS3  >  Преод на COBISS3/Зајмување
COBISS3
Инсталација

Корисничкиот интерфејс првиот пат се инсталира преку интернет.

  1. Проверете дали на вашиот компјутер е инсталиранта препорачаната верзија на Java.
  2. Aко е потребна инсталација или ажурирање на последната верзија на Javа кликнете:
  3. Инсталирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на копчето instaliraj korisnički interfejs COBISS3 до вашата институција или библиотека.
  4. Активирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на кратенката до работната површина).
COBISS3 - Преод на COBISS3/Зајмување
Бр. Назив Место Акроним Инсталација
Библиотека 'Феткин', Кавадарци Кавадарци БФКА instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Медицински факултет - Централна библиотека, Скопје Скопје МФСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Локална библиотека 'Гоце Делчев', Велес Велес НБГДВЕ instaliraj korisnički interfejs COBISS3
НУБ 'Св. Климент Охридскѝ, Скопје Скопје НУБСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3