Хоме
Дома  >  COBISS3  >  Преод на COBISS3/Зајмување
COBISS3
Инсталација

Корисничкиот интерфејс првиот пат се инсталира преку интернет.

  1. Проверете дали на вашиот компјутер е инсталиранта препорачаната верзија на Java.
  2. Aко е потребна инсталација или ажурирање на последната верзија на Javа кликнете:
  3. Инсталирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на копчето instaliraj korisnički interfejs COBISS3 до вашата институција или библиотека.
  4. Активирајте го корисничкиот интерфејс COBISS3 (кликнете на кратенката до работната површина).
COBISS3 - Преод на COBISS3/Зајмување
Бр. Назив Место Акроним Инсталација
Библиотека 'Феткин', Кавадарци Кавадарци БФКА instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Медицински факултет - Централна библиотека, Скопје Скопје МФСК instaliraj korisnički interfejs COBISS3
Локална библиотека 'Гоце Делчев', Велес Велес НБГДВЕ instaliraj korisnički interfejs COBISS3