Хоме
Дома  >  Известувања и новости - 2017
Известувања и новости
Забелешка

За преглед на pdf-документи ви е потребен Adobe Reader. Ако програмата не е инсталирана на вашиот компјутер, самите можете бесплатно да го преземете и да го инсталирате од:

Известувања и новости - 2017
датум известување
25. 04. 2017 г. Квалитетен и постојан испис на пластични налепници (известување)
20. 04. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-00(01), 19. 4. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 04. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3 V6.11-00, во периодот од 15. до 17. 4. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
29. 03. 2017 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден е Табли за потпишување Omega (Signotec), печатачот Zenius, Premacy (Evolis) и Упатството за употреба на читачот Honeywell YJ-HH360
24. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-03, во периодот од 25. до 26. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
13. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02(02), 13. 3. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
08. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02(01), 8. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
07. 03. 2017 г. Народна библиотека "Јане Сандански", Пробиштип е вклучена во системот COBISS.MK
01. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02, 1. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 02. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-01, во периодот од 18. до 19. 2. 2017 г. (COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 02. 2017 г. Објава на статистиките за 2016 година (линк)
01. 02. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00(02), 1. 2. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување)
01. 02. 2017 г. Излегување на 2. број од 21. годиште на списанието Организација знања
30. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00(01), во периодот од 30. до 31. 1. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
25. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00, во периодот од 28. до 29. 1. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00(03), 14. 1. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
06. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00(02), во периодот од 7. до 8. 1. 2017 г. (COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Зајмување)