COBISS
Дома  >  Известувања и новости - 2018
Известувања и новости
Забелешка

За преглед на pdf-документи ви е потребен Adobe Reader. Ако програмата не е инсталирана на вашиот компјутер, самите можете бесплатно да го преземете и да го инсталирате од:

Известувања и новости - 2018
датум известување
07. 02. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.15-00, во периодот од 10. до 11. 2. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
12. 01. 2018 г. Допуне Упутства за употребу печатача Zebra GC420t инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Печатачи, читачи и рачни терминали)
04. 01. 2018 г. 1100. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)