Хоме
Дома  >  Известувања и новости - 2017
Известувања и новости
Забелешка

За преглед на pdf-документи ви е потребен Adobe Reader. Ако програмата не е инсталирана на вашиот компјутер, самите можете бесплатно да го преземете и да го инсталирате од:

Известувања и новости - 2017
датум известување
07. 12. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.14-00, во периодот од 9. до 10. 12. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
21. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(04), 20. 11. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
18. 11. 2017 г. Сите библиотеки во системот COBISS.MK ја користат програмската поддршка COBISS3/Зајмување
16. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(03), 15. 11. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
15. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(02), 14. 11. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
02. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(01), 30. 10. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
01. 11. 2017. Во заемните бази на податоци COBISS.Net беше креиран 11-милионитиот запис
27. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03, во периодот од 28. до 29. 10. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-02, 17. 10. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
12. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-01, 12. 10. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
11. 10. 2017 г. 1000. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Miklavž pri Ormožu)
04. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-00(01), 3. 10. 2017 r. (COBISS3, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
28. 09. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-00, во периодот од 30. 9. до 1. 10. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
20. 09. 2017 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 25-милионитиот запис
19. 09. 2017 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден е читачот на бар-кодови Symbol LI2208 и упатството за негова употреба и е инсталирано изменетото Упатство за употреба на читачот Datalogic QuickScan
28. 08. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(09), 28. 8. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
23. 08. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(08), 23. 8. 2017 r. (COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Зајмување)
09. 08. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(06), 9. 8. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
14. 07. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(05), во периодот од 15. до 16. 7. 2017 г. (COBISS3/Зајмување)
07. 07. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(04), во периодот од 8. до 9. 7. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
04. 07. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(03), 3. 7. 2017 г. (COBISS3/Зајмување)
03. 07. 2017 г. Сите библиотеки во системот COBISS.MK ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација
27. 06. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(02), во периодот од 27. до 28. 6. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
15. 06. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00, во периодот од 17. до 18. 6. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
09. 06. 2017 г. 900. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Notranjski odred Cerknica)
19. 05. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-03, во периодот од 20. до 21. 5. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
15. 05. 2017 г. Обновена веб-страница www.cobiss.net
10. 05. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-02, 10. 5. 2017 r. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
04. 05. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-01, 3. 5. 2017 r. (COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
25. 04. 2017 г. Квалитетен и постојан испис на пластични налепници (известување)
20. 04. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-00(01), 19. 4. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 04. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-00, во периодот од 15. до 17. 4. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
07. 04. 2017 г. Во сите локални бази на податоци во мрежата COBISS.Net се внесени над 35 милиони единици граѓа
29. 03. 2017 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден е Табли за потпишување Omega (Signotec), печатачот Zenius, Premacy (Evolis) и Упатството за употреба на читачот Honeywell YJ-HH360
24. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-03, во периодот од 25. до 26. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
13. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02(02), 13. 3. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
08. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02(01), 8. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
07. 03. 2017 г. Народна библиотека "Јане Сандански", Пробиштип е вклучена во системот COBISS.MK
01. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02, 1. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 02. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-01, во периодот од 18. до 19. 2. 2017 г. (COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 02. 2017 г. Објава на статистиките за 2016 година (линк)
01. 02. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00(02), 1. 2. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување)
01. 02. 2017 г. Излегување на 2. број од 21. годиште на списанието Организација знања
30. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00(01), во периодот од 30. до 31. 1. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
25. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00, во периодот од 28. до 29. 1. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00(03), 14. 1. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
06. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00(02), во периодот од 7. до 8. 1. 2017 г. (COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Зајмување)