COBISS
Дома  >  Известувања и новости - 2018
Известувања и новости
Забелешка

За преглед на pdf-документи ви е потребен Adobe Reader. Ако програмата не е инсталирана на вашиот компјутер, самите можете бесплатно да го преземете и да го инсталирате од:

Известувања и новости - 2018
датум известување
23. 11. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.20-00, во периодот од 24. до 25. 11. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
22. 11. 2018 г. 1300. библиотека во мрежата COBISS.Net (Природњачки музеј, Београд)
21. 11. 2018 г. Дом на култура 'Бранд Петрушев', Богданци е вклучена во системот COBISS.MK
21. 11. 2018 г. Универзитет Американ Колеџ Скопје е вклучена во системот COBISS.MK
21. 11. 2018 г. НУ Завод и Музеј - Прилеп е вклучена во системот COBISS.MK
08. 10. 2018 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 27-милионитиот запис
27. 09. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.19-00, во периодот од 29. до 30. 9. 2018 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
06. 09. 2018 г. Најава за конференција COBISS 2018. (покана)
27. 08. 2018 г. Сите библиотеки во мрежата COBISS.Net преминаа на користење на програмската поддршка COBISS3/Зајмување
08. 06. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.18-00, во периодот од 9. до 10. 6. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
19. 04. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.17-00, во периодот од 21. до 22. 4. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
29. 03. 2018 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 26-милионитиот запис
29. 03. 2018 г. Излегување на двобројтo (1-2) број од 22. годиште на списанието Организација знања (OZ)
23. 03. 2018 г. 1200. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Podbočje)
09. 03. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.16-00, во периодот од 10. до 11. 3. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
07. 03. 2018 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден печатачот Honeywell PC42t и упатството за негова употреба
06. 03. 2018 г. Во сите локални бази на податоци во мрежата COBISS.Net се внесени над 37 милиони единици граѓа
26. 02. 2018 г. Објава на статистиките за 2017 година (линк)
07. 02. 2018 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.15-00, во периодот од 10. до 11. 2. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
12. 01. 2018 г. Допуне Упутства за употребу печатача Zebra GC420t инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Печатачи, читачи и рачни терминали)
04. 01. 2018 г. 1100. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)