COBISS
Дома  >  Известувања и новости  >  Архив (2003 -2017)
Известувања и новости
  • 2018
  • Архив (2003-2017)
Година
Известувања и новости - Архив (2003 -2017)

2017

датум известување
19. 12. 2017 г. Активности во сегментите COBISS3 при преод во новата година (известување, прилог)
15. 12. 2017 г. 600.000. запис е креиран во COBISS.MK
07. 12. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.14-00, во периодот од 9. до 10. 12. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
30. 11. 2017 г. 2. седница на Советот на COBISS.Net (записник)
21. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(04), 20. 11. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
18. 11. 2017 г. Сите библиотеки во системот COBISS.MK ја користат програмската поддршка COBISS3/Зајмување
16. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(03), 15. 11. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
15. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(02), 14. 11. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
02. 11. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03(01), 30. 10. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
01. 11. 2017 г. Во заемните бази на податоци COBISS.Net беше креиран 11-милионитиот запис
27. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-03, во периодот од 28. до 29. 10. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
26. 10. 2017 г. Во сите локални бази на податоци во мрежата COBISS.Net се внесени над 36 милиони единици граѓа
17. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-02, 17. 10. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
14. 10. 2017 г. Во сите локални бази на податоци во системот COBISS.MK внесени се над 2 милиони единици граѓа
12. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-01, 12. 10. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
11. 10. 2017 г. 1000. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Miklavž pri Ormožu)
04. 10. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-00(01), 3. 10. 2017 r. (COBISS3, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
28. 09. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.13-00, во периодот од 30. 9. до 1. 10. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
20. 09. 2017 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 25-милионитиот запис
19. 09. 2017 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден е читачот на бар-кодови Symbol LI2208 и упатството за негова употреба и е инсталирано изменетото Упатство за употреба на читачот Datalogic QuickScan
28. 08. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(09), 28. 8. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
23. 08. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(08), 23. 8. 2017 r. (COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Зајмување)
09. 08. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(06), 9. 8. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
14. 07. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(05), во периодот од 15. до 16. 7. 2017 г. (COBISS3/Зајмување)
07. 07. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(04), во периодот од 8. до 9. 7. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
04. 07. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(03), 3. 7. 2017 г. (COBISS3/Зајмување)
03. 07. 2017 г. Сите библиотеки во системот COBISS.MK ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација
27. 06. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00(02), во периодот од 27. до 28. 6. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
15. 06. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.12-00, во периодот од 17. до 18. 6. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
09. 06. 2017 г. 900. библиотека во мрежата COBISS.Net (Osnovna šola Notranjski odred Cerknica)
19. 05. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-03, во периодот од 20. до 21. 5. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
15. 05. 2017 г. Обновена веб-страница www.cobiss.net
10. 05. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-02, 10. 5. 2017 r. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
04. 05. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-01, 3. 5. 2017 r. (COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
25. 04. 2017 г. Квалитетен и постојан испис на пластични налепници (известување)
20. 04. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-00(01), 19. 4. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 04. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.11-00, во периодот од 15. до 17. 4. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
07. 04. 2017 г. Во сите локални бази на податоци во мрежата COBISS.Net се внесени над 35 милиони единици граѓа
29. 03. 2017 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување) додаден е Табли за потпишување Omega (Signotec), печатачот Zenius, Premacy (Evolis) и Упатството за употреба на читачот Honeywell YJ-HH360
24. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-03, во периодот од 25. до 26. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
13. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02(02), 13. 3. 2017 г. (COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
08. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02(01), 8. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
07. 03. 2017 г. Народна библиотека "Јане Сандански", Пробиштип е вклучена во системот COBISS.MK
01. 03. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-02, 1. 3. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 02. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-01, во периодот од 18. до 19. 2. 2017 г. (COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
17. 02. 2017 г. Објава на статистиките за 2016 година (линк)
01. 02. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00(02), 1. 2. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување)
01. 02. 2017 г. Излегување на 2. број од 21. годиште на списанието Организација знања
30. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00(01), во периодот од 30. до 31. 1. 2017 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
25. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.10-00, во периодот од 28. до 29. 1. 2017 г. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00(03), 14. 1. 2017 r. (COBISS3/Зајмување)
06. 01. 2017 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00(02), во периодот од 7. до 8. 1. 2017 г. (COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Зајмување)

2016

датум известување
29. 12. 2016 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 24-милионитиот запис
31. 12. 2016 г. ФЕИТ/МФС-Библиотека, Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
14. 12. 2016 г. Активности во сегментите COBISS3 при преод во новата година (известување, прилог)
13. 12. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.9-00, во периодот од 14. до 15. 12. 2016 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Управување со апликациите)
01. 12. 2016 г. Алат за конфигурација на мрежата и изменето Упатство за користење на Metapace L-42DT се инсталирани на веб-страницата на COBISS под Препорачана опрема (Печатачи, читачи ...)
18. 11. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.8-00(05), во периодот од 19. до 20. 11. 2016 г. (COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
09. 11. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.8-00(04), во периодот од 9. до 10. 11. 2016 г. (COBISS3/Зајмување)
27. 10. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.8-00(03), 27. 10. 2016 r. (COBISS3, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
13. 10. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.8-00(02), 13. 10. 2016 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
03. 10. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.8-00, во периодот од 4. до 5. 10. 2016 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Сериски публикации, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
26. 09. 2016 г. Во локалните бази на податоци, вклучени во системот COBSS.MK е креиран 1.000.000. запис
23. 09. 2016 г. 800. библиотека во мрежата COBISS.Net
07. 09. 2016 г. Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.7-03, 7. 9. 2016 г.
(COBISS3/Каталогизација)
25. 08. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.7-02, во периодот од 25. до 26. 8. 2016 г.
(COBISS3/Каталогизација)
08. 07. 2016 г. 1. седница на Советот на COBISS.Net
08. 07. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.7-01, во периодот од 9. до 10. 7. 2016 г.
(COBISS3/Зајмување)
01. 07. 2016 г. Излегување на 1. број од 21. годиште на списанието Организација знања
23. 06. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.7-00, во периодот од 25. до 26. 6. 2016 г.
(COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување)
03. 06. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.6-02 (известување)
02. 06. 2016 г. Допуне Упутства за употребу читача Datalogic QuickScan инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Печатачи, читачи и рачни терминали)
25. 05. 2016 г. Допуне Упутства за употребу штампача Zebra TLP2844, Упутства за употребу штампача Zebra GK420t, Упутства за употребу штампача Zebra GC420t, Упутства за употребу штампача Metapace L-42DT, Упутства за инсталирање читача TTID TT100-B и Упутства за инсталирање читача Datalogic SKORPIO инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Печатачи, читачи и рачни терминали)
23. 05. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.6-01 (известување)
23. 05. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS2/Зајмување, V5.8-06 (известување)
05. 05. 2016 г. Вклучување на можност за внес на податоци за домашната библиотека за ажурирање на базата на податоци COLIB во програмската поддршка COBISS3, V6.6-00 (известување)
21. 04. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.6-00 (известување, прилог)
12. 04. 2016 г. Графичко дополнување на веб страниците Препорачана опрема (Печатачи, читачи и рачни терминали)
31. 03. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.5-00 (известување)
18. 03. 2016 г. Допуне Упутства за употребу штампача Zebra TLP2844, Упутства за употребу штампача Zebra GK420t и Упутства за употребу штампача Zebra GC420t инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Штампачи и читачи бар кодова)
25. 02. 2016 г. Објава на статистиките за 2015 година (линк)
15. 02. 2016 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.4-04, COBISS2/Зајмување, V5.8-03, и COBISS2/Исписи, V5.8-04 (известување, прилог 1, прилог 2)
05. 02. 2016 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 23-милионитиот запис
22. 01. 2016 г. Излегување на 2. број од 20. годиште на списанието Организација знања и објавени веб-страниците на англиски јазик

2015

датум известување
23. 12. 2015 г. Активности во сегментите COBISS3 при преод во новата година (допис, прилог)
16. 12. 2015 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот Epson TM-T20II и упатство за негово користење
02. 12. 2015 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.4-00 (известување, прилог)
22. 09. 2015 г. Графичко дополнување на веб страниците: COBISS3, Почетни страници на библиотеките во Македонија и Cписок на сите библиотеки
23. 07. 2015 г. Во заемните бази на податоци COBISS.Net беше креиран 10-милионитиот запис
20. 07. 2015 г. На веб страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи/читачи на бар-код), додаден е читачот на бар код Datalogic Heron HD3130 и упатство за негово користење
30. 06. 2015 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.3-00 (известување, прилог)
03. 06. 2015 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот METAPACE L-42DT и упатство за негово користење
08. 04. 2015 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.2-01 (известување, прилог)
26. 03. 2015 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 22-милионитиот запис
04. 03. 2015 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.2-00 (известување, прилог)
02. 03. 2015 г. Ажурирање на корисничките прирачници на порталот Образование
27. 02. 2015 г. Упатствo за инсталирање и ажурирање на програмата Java е достапно на интернет страниците COBISS3, Препорачана опрема и Најчести прашања
26. 02. 2015 г. Најава за ажурирање на корисничките упатства за инсталација и користење на COBISS/Connect на порталот Образование (известување)
20. 02. 2015 г. На почетната страница на COBISS.MK е додаден Порталот Образование
18. 02. 2015 г. Објава на статистиките за 2014 година (линк)
06. 02. 2015 г. Најава за инсталација на измените бр. 31 од прирачникот COMARC/B, 9. 2. 2015. (известување, прилог)
19. 01. 2015 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот CITIZEN S310II и упатство за негово користење

2014

датум известување
23. 12. 2014 г. Активности во сегментите COBISS3 при преод во новата година (допис, прилог)
19. 12. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.1-02, на 1. 1. 2015 г. (известување, прилог)
11. 12. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.1-01, на 13. 12. 2014 г. (известување, прилог)
13. 10. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.1-00, 15. 10. 2014 (известување, прилог)
18. 09. 2014 г. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V5, која вклучува измени на параметарот за испис (сортирање на библиографските единици, резимеа/апстракти, формат на библиографската единица)
02. 09. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.0-03, на 4. 9. 2014. (известување)
21. 06. 2014 г. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 21-милионитиот запис
12. 06. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.0-00, и COBISS/OPAC, V6.1-01, во периодот од 14. 6. до 15. 6. 2014 г. (известување, прилог)
28. 05. 2014 г. Најава за инсталација на измените бр.19 на прирачникот COMARC/H и инсталација на нов код во потполето 998e – Индикатор на набавката, во периодот од 29. 5. до 1. 6. 2014. (известување, прилог)
23. 05. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V5.3-07, во периодот од 24. 5. до 25. 5. 2014 г. (известување)
28. 04. 2014 г. Инсталација Jave, V1.7 (допис, прилог)
25. 04. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V5.3-06, во периодот од 6. до 9. 5. 2014 г. (известување)
23. 04. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V5.3-05, на 24. 4. 2014 г. (известување)
16. 04. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS2/Исписи, V5.8-03 и COBISS2/Зајмување, V5.7-04, во периодот од 19. до 21. 4. 2014 г. (известување, прилог)
02. 04. 2014 г. Најава за инсталација на измените бр. 30 на прирачникот COMARC/B во периодот од 3. до 4 април 2014 г. (известување, измени во прирачникот)
19. 03. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V5.3-04, на 22. 03. 2014 г. (известување, прилог)
14. 03. 2014 г. Во сите локални бази на податоци во мрежата COBISS.Net се внесени над 30 милиони единици граѓа
13. 03. 2014 г. Објава на статистиките за 2013 година (линк)
04. 03. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS2/Исписи, V5.6-02, во периодот од 8. до 9.3.2014 (известување)
07. 02. 2014 г. Измени во документот Типологија на документи/дела за водење на библиографиите во системот COBISS
04. 02. 2014 г. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка COBISS/OPAC, V6.1 и COBISS2/Зајмување, V5.7, како и дополнувања на корисничкиот прирачник COBISS2/Pozajmica, во периодот од 08. до 09. 02. 2014 година (известување, прилог)
30. 01. 2014 г. Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V5.3-03, и новитетите во корисничкиот прирачник COBISS3/Фонд (известување)
29. 01. 2014 г. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот Zebra GC420t и упатство за негово користење
06. 01. 2014 г. Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.MK, во библиотеката на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје

2013

датум известување
31. 12. 2013. Библиотеката на Економски факултет, Прилеп, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
16. 12. 2013. Активности во сегментите COBISS3 при преод во новата година (допис, прилог)
12. 12. 2013. Сите библиотеки во системот COBISS.MK за водење на податоците за фондот ја користат програмската поддршка COBISS3/Фонд
12. 12. 2013. Матична библиотека 'Кочо Рацин', Пехчево е вклучен во системот COBISS.MK
03. 12. 2013. Дополнета е веб-страницата Најчести прашања
29. 11. 2013. Измени во редакцијата на списанието Организација знања и во издавањето на годиштето 18 (известување)
14. 10. 2013. Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 20-милионитиот запис
23. 09. 2013. Дополнување на шифрарникот за јазици (поле 101) и за држави и региони (поле 102) во периодот од 28. до
29. 9. 2013 г. (известување)
16. 09. 2013. Центар за култура - Крива Паланка е вклучен во системот COBISS.MK
03. 09. 2013. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.3, која вклучува обновување на веб-страницата на персонални библиографии и сериски публикации
28. 06. 2013. Во заемните бази на податоци COBISS.Net креиран e 9-милионитиот запис
24. 05. 2013. Упатството за употреба на печатачот TSC TTP245C (V2.0) се инсталиран на веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови)
07. 05. 2013. Инсталација на новата верзија на COBISS/Connect v3.3.2e која овозможува користење на RFID-опрема
06. 05. 2013. Нов код 2014 - сериската публикација е дезидерат за 2014 година во потполето 998e - Индикатор на набавка
16. 04. 2013. На дваесеттата конференција "Денови на словенечката информатика" (Порторож, 16 - 17 април 2013 г.), словенечкото друштво ИНФОРМАТИКА му додели посебно признание на ИЗУМ за успесите во развојот на библиотечната информатика. Претседателот на друштвото, господинот Нико Шламбергер, во образложението го подвлече исклучителниот придонес на ИЗУМ за развојот на словенечката информатика и искажа многу пофални зборови за значењето на главните сервиси – COBISS и SICRIS – за словенечките потенцијали. Признанието (единствено за правни лица) со кое ИЗУМ се вклучува во врвните словенечки организации, во името на ИЗУМ ја прими неговиот директор, господинот Давор Шоштариќ.
25. 03. 2013. Факултет за безбедност, Скопје е вклучен во системот COBISS.MK
04. 03. 2013. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии V4.1 која ги вклучува обновената пристапна страница и страницата за помош
28. 02. 2013. Библиотеката на Технички факултет, Битола, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
27. 02. 2013. Објава на статистиките за 2012 година (линк)
25. 02. 2013. На веб страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи/читачи на бар-код), додаден е читачот на бар код Datalogic QuickScan и упатство за негово користење
02. 01. 2013. Библиотеката на Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, Битола, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK

2012

датум известување
31. 12. 2012. Библиотеката на Технолошко-металуршки факултет, Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
14. 12. 2012. Овозможено е преземање на записи од заемната база на податоци COBIB.BG
14. 12. 2012. Упатството за употреба на печатачот TSC TTP245C се инсталиран на веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови)
13. 12. 2012. На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот STAR TSP100 и линкови на видео приказ за чистење на главата и калибрација за некои печатачи
10. 12. 2012. 700. библиотека во мрежата COBISS.Net (Knjižnica Slovenskega planinskega muzeja, Mojstrana, Slovenija)
30. 11. 2012. Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3 во реална околина; Народна банка на Република Македонија, Скопје, премина на водење на податоците за фондот со програмската поддршка COBISS3/Фонд
30. 11. 2012. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.0-03, која вклучува страница со најчесто поставени прашања (FAQ) и обновената страница за новости и известувања
05. 11. 2012. Дополнувањата на Упатството за употреба на печатачот Zebra TLP2844 и Упатството за употреба на печатачот Zebra GK420t се инсталирани на веб- страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови)
27. 09. 2012. Инсталација на новата верзија на програмската поддршка Библиографии, V4.0, која вклучува воедначено пребарување на податоците за истражувачите во персоналните библиографии во системот E-CRIS.МК, новости RSS, дополнувања на XML-форматот и на веб-страницата во множеството знаци UTF-8; воедначени облици за внес и обновен графички изглед во рамки на системот E-CRIS.МК, кај истражувачите додаден нов линк до персоналните библиографии
29. 08. 2012. Печатачот TSC TTP-245 C е додаден во списокот на печатачи и читачи на бар-код на веб-страницата на COBISS
29. 06. 2012. Во сабота, 30. 6. 2012 година, во период од 15 до 21 часот, заради оптимизирање на системот може да дојде до краткотрајни пречки при пристапување до базите на податоци преку COBISS/OPAC
11. 06. 2012. Најава за измени на прирачникот COMARC/B (известување)
18. 04. 2012. Инсталација на нова верзија на програмската поддршка COBISS2/Исписи, V5.8, како и дополнувањата на корисничкиот прирачник COBISS2/Исписи во периодот од 21 до 22 април 2012 (известување, прилог)
17. 04. 2012. Дополнувањата на Упатството за употреба на печатачот Zebra TLP2844 и Упатството за употреба на печатачот Zebra GK420t се инсталирани на веб- страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови)
03. 04. 2012. На веб-страницата на Конференцијата COBISS 2011 се додадени презентации и фото галерија
21. 03. 2012. Дополнета е веб-страницата Најчести прашања
09. 03. 2012. Најава за измени на прирачникот COBISS2/Каталогизација (допис)
21. 02. 2012. Објава на статистиките за 2011 година (линк)
20. 02. 2012. Дополнетото Упатство за употреба на читачот Gryphon GD4130 е инсталирано на веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар кодови …)

2011

датум известување
31. 12. 2011. Библиотеката на Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
29. 12. 2011. Заради одржување на системот базите на податоци нема да бидат достапни во сабота 31.12.2011. од 15 до 21 часот
26. 12. 2011. Филолошки факултет "Блаже Конески", Скопје е вклучен во системот COBISS.MK
23. 12. 2011. 500.000. запис е креиран во COBIB.MK
20. 12. 2011. Нова програма COBISS/Connect за пристап до програмската поддршка COBISS2 (известување)
16. 12. 2011. Најава за инсталација на нови верзии на програмската поддршка COBISS2/Зајмување, V5.6 и COBISS2/Исписи, V5.7-01 во периодот од 17 до 18 декември 2011. и објавување на промените во прирачникот COBISS2/Зајмување (известување)
30. 11. 2011. Во сабота, 3 декември 2011 година, од 15 часот, до понеделник, 5 декември 2011 година, до 7 часот, заради одржување на системот нема да бидат достапни базите на податоци во системот COBISS.MK (известување)
10. 10. 2011. Инсталирана е новата верзија на програмската поддршка COBISS/OPAC V6.0
29. 09. 2011. Најава за конференцијата COBISS 2011
28. 09. 2011. Најава за инсталација на новата верзија на програмската поддршка COBISS/OPAC V6.0 од 8. до 9. октомври 2011 година и издавање на измени на прирачниците COBISS2/Зајмување и COBISS2/Исписи (допис)
22. 09. 2011. Отежнато работење во системот COBISS заради одржување на системот (известување)
20. 07. 2011. Додадени се Статистики на локалните бази на податоци на почетната страница на COBISS.MK
28. 06. 2011. Новата верзија на програмската поддршка COBISS/OPAC, V6.0, е предадена за тестно користење (известување)
21. 04. 2011. Во заемните бази на податоци COBISS.Net креиран e 8-милионитиот запис
14. 04. 2011. Упатството за употреба на читачот Gryphon GD4130 Bar Code Reader е поставено на веб-страницата COBISS во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар кодови)
11. 03. 2011. Објава на статистиките за 2010 година (линк)
01. 02. 2011. Националната база на податоци ISSN веќе не се ажурира со програмската поддршка COBISS

2010

датум известување
31. 12. 2010. Библиотеката на ЈНУ Земљоделски институт, Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
30. 11. 2010. Известување за издавање на измени на прирачникот COMARC/H, Измени бр. 14 и Измени бр. 15 (известување, допис, прилог 1, прилог 2)
31. 08. 2010. Имплементација на библиографии, V3.13, која вклучува дополнувања на форматот XML воведување на параметарот формат во директните линкови (HTML, XML) и укинување на параметрите за внес за множество знаци и за резимеа/апстракти; дополнувањата на форматот XML се имплементирани и во сегментот COBISS2/Исписи – библиографии
09. 08. 2010. Инсталирање на програмската поддршка COBISS2/Каталогизација, V8.8 (допис, прилог)
10. 05. 2010. Кинотека на Македонија, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
09. 04. 2010. Додадени се Показатели на прираст за системот COBISS.MK на веб-страницата под За системот COBISS.MK (линк)
25. 03. 2010. Известување за издавање измени на прирачниците COMARC/H, Измени бр. 13; COMARC/B, Измени бр. 27; COBISS2/Pozajmica, Измени бр. 19; COBISS2/ Ispisi, Измени бр. 20 (известување, допис, прилог 1, прилог 2, прилог 3, прилог 4)
17. 03. 2010. Имплементација на библиографии, V3.12, која вклучува воведување нов формат за испис на библиорафската единица ISBD (во збиен облик), дополнување на форматот XML и укинување на множеството знаци CZS (дополнувањата на форматот XML се вклучени и во библиографиите во рамки на сегментот COBISS2/Исписи)
04. 03. 2010. На веб-страницата се додадени статистики со податоците за 2006-2009 година, под За системот COBISS.MK (линк)
28. 02. 2010. Народна банка на Република Македонија, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
25. 02. 2010. Во заемната база на податоци COBIB.SI е овозможено превземање на записи кои претходно биле превземени од OCLC WorldCat базите на податоци
27. 01. 2010. Природонаучен музеј на Македонија, Скопје, е вклучен во системот COBISS.MK
01. 01. 2010. Библиотеката на Факултетот за земјоделски науки и храна, Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK

2009

датум известување
21. 12. 2009. нсталирана е нова веб-страница на COBISS.MK
27. 11. 2009. Дом на културата "Македонски Брод", Македонски Брод, е вклучена во системот COBISS.MK
27. 11. 2009. Дом на културата "Драги Тозија", Ресен, е вклучена во системот COBISS.MK
05. 11. 2009. 600. библиотека во мрежата COBISS.Net ( Дом на културата "Крсте Мисирков", Свети Николе, Македонија)
23. 09. 2009. Јавна локална библиотека "Илинден", Делчево, е вклучена во системот COBISS.MK
13. 07. 2009. Имплементација на библиографии V3.10, која вклучува можност за мрежен испис на библиографии на статии во сериските публикации идополнување на форматот XML
30. 06. 2009. Најава за инсталација на новите верзии на програмската поддршка COBISS2/Зајмување, V5.4-01, и COBISS2/Исписи, V5.6-01, во периодот од 4. до 5. јули. (известување, допис, прилог 1, прилог 2)
30. 03. 2009. Библиотеката на Економски институт, Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
26. 03. 2009. Академија за обука на студии и јавни обвинители на RM, е вклучена во системот COBISS.MK
12. 03. 2009. Библиотеката на Државниот универзитет 'Гоце Делчев', Штип, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK
10. 03. 2009. Имплементација на библиографии V3.9 со именета типологија на документи/дела, со DOI и со дополнување на XML-форматот
01. 03. 2009. Библиотеката на Правен факултет 'Јустинијан Први', Скопје, веќе не е полноправна членка на системот COBISS.MK

2008

датум известување
23. 12. 2008. Креиран е 400.000. запис во COBIB.MK
10. 12. 2008. Отстранување на географската карта од основната страница на COBISS/OPAC
11. 11. 2008. Државен универзитет "Гоце Делчев", Штип, е вклучена во системот COBISS.MK
11. 07. 2008. Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
11. 07. 2008. ЈНУ Земјоделски институт Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
20. 06. 2008. Најава за инсталација на нови верзии на програмската поддршка COBISS2/Зајмување, V5.4, и на COBISS2/Исписи, V5.6. (известување, допис, COBISS2/Зајмување, COBISS2/Исписи)
11. 06. 2008. Изменета и дополнета Типологија на документи/дела за водење библиографии во системот COBISS
16. 05. 2008. Инсталација на новата верзија на COBISS/OPAC, V5.2 (допис, прилог)
09. 04. 2008. Библиотеката на Факултетот за земјоделски науки и храна, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
08. 04. 2008. Имплементација на библиографии V3.8-02 со сменети директни линкови (ново име на веб-серверот)
27. 02. 2008. Библиотеката на Економскиот институт, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
27. 02. 2008. Библиотеката на Факултетот за ветеринарна медицина, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
27. 02. 2008. Библиотеката на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
27. 02. 2008. Библиотеката на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK
27. 02. 2008. Библиотеката на Економскиот факултет, Прилеп, е вклучена во системот COBISS.MK
27. 02. 2008. Библиотеката на Техничкиот факултет, Битола, е вклучена во системот COBISS.MK
14. 01. 2008. Списoк на печатачи поддржани од програмската поддршка COBISS и упатства за нивно користење

2007

датум известување
31. 12. 2007 Централна библиотека - Медицински факултет, Скопје е вклучена во системот COBISS.MK
31. 12. 2007 Библиотека при факултетот за електротехника и информациски технологии и Машинскиот факултет, Скопје е вклучена во системот COBISS.MK
31. 12. 2007 Библиотека, Дебар е вклучена во системот COBISS.MK
31. 12. 2007 Библиотека, Гостивар е вклучена во системот COBISS.MK
31. 12. 2007 Народна библиотека "Илинден", Демир Хисар е вклучена во системот COBISS.MK
26. 11. 2007 Локална библиотека "Страшо Пинџур", Неготино е вклучена во системот COBISS.MK
26. 11. 2007 Библиотека "Наум Наумовски Борче", Крушево е вклучена во системот COBISS.MK
23. 11. 2007 ДУТ-Универзитетска библиотека, Тетово е вклучена во системот COBISS.MK
13. 11. 2007 Најава за дополнувања во програмската поддршка COBISS2/Каталогизација, V8.6-01 (допис, прилог)
05. 11. 2007 Имплементација на библиографии V3.7 со пребарувач на научни информации Scirus, која овозможува испис на библиографии на кирилица и во формат XML, како и испис на репрезентативни библиографии на истражувачи, истражувачки организации, одделенија и на проектни групи, преку информацискиот систем за истражувачка дејност E-CRIS.MK
04. 11. 2007 Во рамките на проектот Изедначување на користењето на кодовите за јазици и писма во COBISS.Net е инсталирана нова верзија на програмската поддршка COBISS2/Каталогизација, V8.6, COBISS2/Исписи, V5.4, COBISS/OPAC, V5.1, Веб-библиографии, V3.7; извршена е конверзија на сите библиографски бази на податоци
09. 06. 2007 Инсталација на нови верзии на програмскатата поддршка COBISS2 (допис): COBISS/OPAC, V 5.0 (дополнувања 1), COBISS2/Зајмување, V5.2 (дополнувања 2, дополнувања 3, дополнувања 4), COBISS2/Исписи, V5.1 (дополнувања 5, дополнувања 6)
21. 03. 2007 Имплементација на библиографии V3.3-03 со изменета типологија на документи/дела

2006

датум известување
28. 10. 2006 Инсталиран е дополнетиот шифрарник за држави (дополнување ISO 3166-1 од 26.9.2006 г.)
31. 08. 2006 400. библиотека во системот COBISS.Net
28. 07. 2006 Библиотеката Интердисципл. студии по јавна администрација, Битола е вклучена во системот COBISS.MK
07. 07. 2006 Имплементација на ISBD(CR): Меѓународен стандарден библиографски опис за сериски публикации и други континуирани извори (допис), COMARC/B (дополнувања бр. 23), COMARC/H (дополнувања бр. 11), COBISS2/Katalogizacija, V8.4 (дополнувања бр. 16)
15. 06. 2006 Имплементација на библиографии V3.3, кои при испис на библиографии на истражувачи овозможуваат селективен избор на библиографски единици и директни врски, како и нова група на библиографии на трудови во сериски публикации

2005

датум известување
28. 09. 2005 Библиотеката на Технолошко-металуршкиот факултет е вклучена во системот COBISS.MK
08. 07. 2005 Инсталирана е нова верзија на програмската поддршка COBISS2/Каталогизација, V8.2d. Новата верзија овозможува преземање на записите и од системот COBISS.BH.
25. 03. 2005 Библиотеката на Државниот завод за статистика е вклучена во системот COBISS.MK

2004

датум известување
11. 11. 2004 Овозможено е преземање на записите од другите заемни бази на податоци во мрежата COBISS.Net
05. 10. 2004 Испратен е прирачникот COMARC/B на српски јазик
01. 10. 2004 Инсталирани се маски во кои називите на полињата/потполињата се сообразени со новите називи во прирачникот COMARC/B
21. 09. 2004 Во рамките на проектот Опремување на австриските библиотеки, библиографските записи за австриската граѓа (4.009 за монографски публикации и 38 за сериски публикации) ги внесовме, во електронски облик, во заемната база на податоци COBIB.MK
17. 09. 2004 Инсталација на новата верзија на COBISS2/Каталогизација, V8.0
14. 09. 2004 Испратени дополнувања за прирачниците COBISS2/Каталогизација (бр. 12)
08. 03. 2004 Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, Скопје, е вклучена во системот COBISS.MK

2003

датум известување
22. 12. 2003 Општинската матична библиотека „Благој Јанков - Мучето“, Струмица, е вклучена во системот COBISS.MK