COBISS
Дома  >  Статистики, показатели на прираст ...
Статистики 2018
  • Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци (пдф, xлс)
  • Статистика за COBIB.MK и локалните бази на податоци според типот на граѓа (пдф, xлс)
  • Статистика за користењето на услугите на зајмувањето (пдф, xлс)
  • Статистика за користењето на сервисот COBISS/OPAC - Мојата библиотека (пдф, xлс)
Архив
Показатели на прираст за системот COBISS.MK