COBISS
Препорачана опрема
Препорачана опрема - увод

Компјутерска опрема, програмска поддршка, Интернет

За користење на програмската подрршка COBISS3 потребен е персонален компјутер од понова генерација со оперативен систем Microsoft Windows, Linux или Apple Macintosh OS X, поврзан на Интернет.

Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување

Програмската поддршка COBISS ги поддржува избраните типови на печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување.

Инсталација на програмската поддршка

За програмската поддршка COBISS3 е потребна инсталација на програмскиот јазик Java за Microsoft Windows или Linux/Apple Macintosh.

За пристап до серверите со програмската поддршка COBISS3 е потребна инсталација на клиент со кориснички интерфејс COBISS3.