COBISS
Препорачана опрема
Препорачана опрема - увод

Компјутерска опрема, програмска поддршка, Интернет

За користење на програмската подрршка COBISS3 потребен е персонален компјутер од понова генерација со оперативен систем Microsoft Windows, Linux или Apple Macintosh OS X, поврзан на Интернет.

Печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување

Програмската поддршка COBISS ги поддржува избраните типови на печатачи, читачи, терминали и табли за потпишување.

Инсталација на програмската поддршка

За програмската поддршка COBISS3 е потребна инсталација на програмскиот јазик Java за Microsoft Windows или Linux/Apple Macintosh.

За пристап до серверите со програмската поддршка COBISS3 е потребна инсталација на клиент со кориснички интерфејс COBISS3.

Инсталирање на директориумот и системската променлива за системот COBISS

Директориумот C:\Cobiss3Files и системската променлива COBISS_DIR со вредноста C:\Cobiss3Files системскиот администратор може да ја креира рачно или со помош на програма за инсталација. Директориумот и системската променлива се неопходни за правилно функционирање на периферните уреди (на пр. RFID-уреди, POS-терминали, сертификати итн.). Со програмата за инсталација ги креирате според следната постапка:

  1. За извршување на постапката потребни се администраторски привилегии.
  2. За креирање на директориумот C:\Cobiss3Files и на системската променлива COBISS_DIR ја активирате програмата за инсталација дадена на линкот.
  3. За инсталирање следете го упатството.